Empresa

L'empresa RIOS HEVIA, S.L. té com a objectiu principal la gestió integral de totes les necessitats que es generen al voltant de la defunció d'un familiar. Des d'organitzar la vetlla, la gestió de documentació amb registres civils, cementiri, ajuntament, organització de cerimònia, incineracions, inhumació, trasllat nacional i internacional, ajuda psicològica al dol, gestió de documentació posterior a la defunció per tràmits d'herència i un ampli etcètera.

La característica principal de l'empresa és la qualitat, així com la millora continuada en tots els aspectes referents a ètica, honestedat i formació del personal. Es tracta d'una empresa familiar ubicada en un ampli territori de la província de Tarragona, però sobretot al Tarragonès i a l'Alt Camp.

Des de RIOS HEVIA S.L. es pretén afiançar al màxim la situació en el sector funerari i incrementar la posició al voltant del nostre radi natural d'actuació, així com convertir-se en funerària de referència tant per objectius, qualitat i innovació.

L'empresa treballa directament amb l'administració de Justícia en l'àmbit del partit judicial referent al lot 9 - província de Tarragona - com a adjudicatària directa del concurs de recollides judicials amb total solvència i professionalitat.

Història

Els inicis de l'empresa es remunten als anys 40 quan es funda la companyia "Servicio Permanente de Pompas Fúnebres" a la ciutat de Tarragona, com a resposta al canvi que s'estava produint al sector funerari. Anys després la companyia passa a denominar-se G. Hevia Garcia, i així es manté fins a l'any 1996, en què la companyia es converteix en societat limitada sota el nom de RIOS HEVIA, S.L., fins a l'actualitat.

Poblacions com Vila-seca i Salou, El Vendrell, Valls, Torredembarra o La Selva del Camp eren els llocs habituals de treball de la companyia. L'any 1998 guanyen el concurs per construir un tanatori a Valls i l'any 2010 construeixen un tanatori a Torredembarra.

Qualitat

Des de Rios Hevia, S.L. us oferim tots els serveis funeraris que necessiteu, acompanyant-vos i assessorant-vos en la millor tria segons les vostres necessitats, sempre amb la màxima transparència i honestedat.
Fem i organitzem serveis funeraris locals (tenim convenis amb totes les companyies d’assegurances). Disposem de 5 vehicles fúnebres, dos furgons de recollida de difunts i quatre cotxes comercials, amb una plantilla de dotze persones preparades per a servir i estar al seu costat durant el procés d’organització del servei que trieu. Prestem serveis a les comarques de l’Alt Camp (Tanatori de Valls) i el Tarragonès (Tanatori de Torredembarra), tot i que podeu contactar-nos des de la població que desitgeu. Us oferim la possibilitat de participar i/o presenciar l’acondicionament del vostre familiar quan preparem el cos al tanatori. Fem trasllats nacionals, trasllats internacionals, serveis de cementiris, serveis d’incineracions, oferim la possibilitat de contractar serveis d’assessoria per a després de la defunció, també música en directe en funerals i cerimònies de comiat, venda de flors, de làpides, de recordatoris (amb possibilitat de personalitzar-los), cotxes d’acompanyament, etc. Ens podeu demanar pressupost sense cap compromís.

Tramitació documental i assessorament

Mitjançant aquest tràmit ens ocupem de gestionar, de manera efectiva i còmoda per a vostès, la següent documentació:

• Obtenció de certificats de defunció

• Baixa de la persona difunta

• Tramitació de la pensió de viduïtat i/o orfandat

• Obtenció del certificat d’últimes voluntats

• Certificat de contracte de vida o accident amb cobertura de defunció.

Transcorreguts 5 dies hàbils des de la data de defunció, ens posarem en contacte amb vostès per a informar-los de les gestions que han de realitzar-se per a iniciar el procés de tramitació documental davant els organismes oficials competents. El servei finalitza amb la tramesa de la documentació i té in cost de 100 euros més IVA
Per a qualsevol aclariment o informació, poden dirigir-se al personal del Tanatori o al telèfon 900 506 712 on ha contactat els nosrtes serveis.

Instal·lacions

Tanatori de Valls
Tanatori de Torredembarra

Enllaços

Productes

En construcció

Serveis

Des de Rios Hevia, S.L. us oferim tots els serveis funeraris que necessiteu, acompanyant-vos i assessorant-vos en la millor tria segons les vostres necessitats, sempre amb la m�xima transpar�ncia i honestedat.
Fem i organitzem serveis funeraris locals (tenim convenis amb totes les companyies d�assegurances). Disposem de 5 vehicles f�nebres, dos furgons de recollida de difunts i quatre cotxes comercials, amb una plantilla de dotze persones preparades per a servir i estar al seu costat durant el proc�s d�organitzaci� del servei que trieu. Prestem serveis a les comarques de l�Alt Camp (Tanatori de Valls) i el Tarragon�s (Tanatori de Torredembarra), tot i que podeu contactar-nos des de la poblaci� que desitgeu.
Us oferim la possibilitat de participar i/o presenciar l�acondicionament del vostre familiar quan preparem el cos al tanatori.
Fem trasllats nacionals, trasllats internacionals, serveis de cementiris, serveis d�incineracions, oferim la possibilitat de contractar serveis d�assessoria per a despr�s de la defunci�, tamb� m�sica en directe en funerals i cerim�nies de comiat, venda de flors, de l�pides, de recordatoris (amb possibilitat de personalitzar-los), cotxes d�acompanyament, etc.
Ens podeu demanar pressupost sense cap comprom�s.

Condolències

En construcció